Kľúčom k úspechu deinštitucionalizácie sociálnych služieb je zmena celospoločenského myslenia a hodnôt, Obecné noviny 1-2 2014

Kľúčom k úspechu deinštitucionalizácie sociálnych služieb je zmena celospoločenského myslenia a hodnôt, Obecné noviny 1-2/2014, 7. január 2014, str. 12-13

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3