Predbežné výsledky monitoringu DSS a ich klientov v rámci projektu Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia BBSK, Obecné noviny 1-2 2014

Predbežné výsledky monitoringu DSS a ich klientov v rámci projektu Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia BBSK, Obecné noviny 1-2/2014, 7. január 2014, str. 13

http://mesa10.org/mesa10-v-mediach-predbezne-vysledky-monitoringu-dss-ich-klientov-v-ramci-projektu-podpora-integracie-institucionalizovanych-klientov-lokalnych-komunit-na-priklade-pilotneho-uzemia-bbsk-obecne/

EEAPartneri3