Výzva na verejnú diskusiu – model vzorovej komunity a príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít

Vážení priatelia, spolupracovníci, spolupracovníčky,

otvárame verejnú diskusiu k dvom výstupom z projektu M.E.S.A.10 „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“, o ktorom ste sa mohli aj osobne dozvedieť na konferenciách v Banskej Bystrici dňa 16. októbra 2013 alebo 18. septembra 2014. Ďalšie informácie o projekte sú zverejnené aj na stránkach www.mesa10.org, kde onedlho pribudnú aj všetky výstupy z projektu.

Pripomienkovať je možné nasledujúce výstupy:

–          Model vzorovej miestnej komunity

–          Príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít

Cieľom predkladaného univerzálneho Modelu vzorovej miestnej komunity je vytvoriť podmienky pre inklúziu občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Jeho autori si za hlavný cieľ si kladú najmä zlepšenie situácie, v akej sa naši spoluobčania s postihnutím nachádzajú, čiže kvalitnejší život pre OZP. Model sme spracovali na základe poznatkov nadobudnutých počas realizácie vyššie zmieneného projektu. Okrem toho sme čerpali z vlastných skúseností z predchádzajúcej praxe, ako aj zo skúseností a prác ďalších uznávaných expertov.

Príručke pre riadenie rozvoja miestnych komunít navrhujeme niektoré kroky a postupy, ktoré by mali prispieť k lepšej integrácii OZP do miestnych komunít. Okrem hľadania odpovedí na otázky „kto a ako môže prispieť k lepšej integrácii OZP do miestnych komunít“, sa príručka zaoberá aj možnosťami rozvoja komunitných služieb ako alternatívou k dlhodobým pobytovým službám v izolovaných inštitúciách – domovoch sociálnych služieb. Je určená všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud OZP a chcú prispieť k ich kvalitnejšiemu životu. V prvom rade je určená zástupcom samospráv alebo mimovládnym organizáciám, ktorí sa riadením rozvoja miestnych komunít chcú zaoberať.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyjadrenie Vašich názorov a pripomienok
do 12. novembra 2014 podľa nasledovného postupu:

Podrobné inštrukcie k verejnému pripomienkovaniu:

  1. Obidva dokumenty vo formáte pdf Vám posielame v prílohe tohto emailu. Môžete si ich aj stiahnuť na adrese www.mesa10.org
  2. Vaše pripomienky prosíme vkladať priamo do dokumentu prostredníctvom vkladania anotácií priamo do pdf dokumentu. Anotácie je možné vkladať priamo prostredníctvom programu, v ktorom si dokument PDF prezeráte. Napríklad v najnovšej verzii Adobe Reader X sa vkladajú prostredníctvom ponuky zobrazenie-poznámka-anotácie (objavia sa nástroje lístok s poznámkou a zvýrazniť text). Postup: myšou si označíte text, ktorý chcete vyznačiť, kliknete na žltú ikonku „zvýrazniť text“. Text sa zvýrazní žltou farbou. Po dvojkliknutí na tento vyznačený text môžete písať svoje komentáre.)
  3. Výsledný dokument uložíte  (súbor-uložiť ako-pdf) na svoj počítač a pošlete ho emailom na adresu mesa10@mesa10.org
  4. V prípade, že by pre Vás zmienený postup znamenal komplikáciu, môžete nám pripomienky poslať aj klasickým spôsobom cez email.

Ak si myslíte, že máte vo svojom okolí ďalších ľudí, ktorí by sa k dokumentom mohli vyjadriť, môžete im túto výzvu preposlať.

Ďakujeme  za Váš čas a spoluprácu!

Riešiteľský tím

Bratislava, 5. novembra 2014

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3