Výstupy z projektu Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia BBSK, Časopis INTEGRÁCIA 3-4 2013

Integracia 3-4 2013 – publikované výstupy k projektu “Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia BBSK”

  • Správa o stave deinštitucionalizácie v SR str. 34-39
  • Správa zo vstupnej konferencie:  Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb str. 76-76
  • Šírenie príkladov dobrej praxe – Láska dáva nádej a životnú pohodu (Ingrid Čerkalová), str. 90-91

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3