7. Odporúčania pre proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR

7. Odporúčania pre proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR