5. Výsledky dotazníkového prieskumu vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji

5. Výsledky dotazníkového prieskumu vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji