Výsledky dotazníkového prieskumu zameraného na proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji

V rámci projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického samosprávneho kraja“, ktorý realizuje M.E.S.A. 10 v spolupráci s partnermi, ktorými sú Banskobystrický samosprávny kraj a Nórska univerzita pre vedu a výskum v Trondheime (NTNU Samfunnsforskning AS – nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU) sme v mesiacoch apríl až júl 2014 uskutočnili dotazníkový prieskum zameraný na proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji.

Výsledky dotazníkového prieskumu

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3