Slovensko má potenciál na zlepšenie starostlivosti o zdravotne postihnutých ľudí, Obecné noviny, 20. januára 2014

Obecné noviny 3-4, 20.januára 2015, str. 12-17

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3