Second round of online student debates about NATO in Serbia

Second round of debates between students from universities in Slovakia and Serbia continued also from 5 to 7 November 2013. This time, debates were dedicated to relations of Serbia and NATO, to regional cooperation and activities and to programs of NATO for the countries of the Western Balkans.

On Tuesday, November 5, debate between teams of Faculty of Political Science of Belgrade University and team of Matej Bel University in Banská Bystrica took place in Belgrade. On Thursday, November 7, team of Faculty of Philosophy of Novy Sad University debated in Novy Sad with team from Faculty of Social and Economic Sciences of Comenius University in Bratislava.

Debates were preceeded by lecture of Peter Bátor, Director of Political Section of the Permanent Mission of the Slovak Republic at the NATO. Topic of the lecture was „NATO and Serbia: Regional Cooperation, Capabilities and Programs“.

Milan Ježovica, Project Director and author of the project said for the Radio and Television of Vojvodina: „The aim of this project is not to come to Serbia to tell what Serbia should do, as the decision to enter or not NATO is solely in the hands of Serbia. All we want is to offer a chance to students from both Serbia and Slovakia to discuss topic of NATO and security, to confront their opinions and to strengthen their ability to discuss“.

Project is organized by MESA10 in patnership cooperation with Center for Euratlantic Studies in Belgrade. Project is supported by National Endowment for Democracy.

————-

Pokračovanie debát medzi slovenskými a srbskými univerzitami

Debaty študentov univerzít zo Slovenska a Srbska pokračovali v dňoch 5. až 7. novembra 2013 druhým kolom. Boli venované vzťahom Srbska a NATO, regionálnej spolupráci a aktivitám a programom NATO v štátoch Západného Balkánu. V utorok 5.11. debatoval v Belehrade tím Fakulty politických vied Belehradskej univerzity s tímom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo štvrtok 7.11. sa v debate stretli študenti Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade s tímom študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Komenského univerzity v Bratislave.

Debatám predchádzala prednáška Petra Bátora, vedúceho politickej sekcie Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO na tému „NATO a Srbsko:  regionálna spolupráca, spôsobilosti a programy“.

Milan Ježovica, vedúci projektového tímu a autor projektu, povedal pre Rádio a televíziu Vojvodiny : „Cieľom tohto projektu nie je prísť do Srbska a hovoriť mu, čo má robiť, pretože rozhodnutie vstúpiť alebo nevstúpiť do NATO je rozhodnutím Srbska. Chceme dať študentom zo Slovenska a Srbska šancu diskutovať o NATO a bezpečnosti, konfrontovať ich názory a posilniť ich schopnosť debatovať“.

Projekt organizuje MESA10 v partnerskej spolupráci s Centrom pre euroatlantické štúdiá v Belehrade. Projekt podporuje National Endowment of Democracy.

Banská Bystrica – Belgrade – November 5 2013

IMG_8216 IMG_8238 IMG_8255 IMG_8286 IMG_8295

Bratislava – Novi Sad – November 7 2013

IMG_8338 IMG_8356 IMG_8403 IMG_8430IMG_8440