Absolvent odboru Komerčné inžinierstvo Obchodnej fakulty EU v Bratislave. V rokoch 1996-2005 bol analytikom občianskeho združenia MESA10. Zaoberal sa najmä Marek is fiscal policy expert in MESA10problematikou zahraničných investícií a zahraničného obchodu. Bol šéfredaktorom mesačníka Slovenský mesačný spravodaj. V rokoch 2003-2004 bol členom konzultačného tímu pre prípravu legislatívy 2. piliera dôchodkovej reformy pri MPSVaR. V r. 2005-2006 bol poradcom ministra financií. Od augusta 2006 je poradcom výkonného riaditeľa Medzinárodného menového Fondu pre Slovensko. Je spoluautorom viacerých štúdií a analýz MESA10 a príspevkov do súhrnných publikácií o slovenskej ekonomike.

Marek Jakoby

Senior Fellow
Back to Top