Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – II, Obecné noviny 33-34, 2014

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR – II, Obecné noviny 33-34, 2014, 19. august 2014, str. 1, 4, 5, 6, 7, 8

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

EEAPartneri3