Motivácia spolupráce všetkých aktérov procesu DI, tvorba udržateľného modelu komunity – alebo ako skepsu zmeniť na podporu procesu

Motivácia spolupráce všetkých aktérov procesu DI, tvorba udržateľného modelu komunity – alebo ako skepsu zmeniť na podporu procesu