Kde vziať odvahu na komunitné služby a ako ich zakladať – prezentácia modelu vzorovej komunity a manuálu pre zakladanie komunitných služieb

Kde vziať odvahu na komunitné služby a ako ich zakladať – prezentácia modelu vzorovej komunity a manuálu pre zakladanie komunitných služieb