Konferencia 18. septembra 2014: Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie II

MESA10 v spolupráci s partnermi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Nórskou univerzitou pre vedu a výskum v Trondheime (NTNU Samfunnsforskning AS – nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko) realizuje. projekt s názvom Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Bynskobystrického kraja (projekt č. SS – 1- 14) podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Dňa 18. septembra 2014 sa pod záštitou J.E. Inga Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica (Cikkerova sieň) uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou  s názvom „Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR II“.

Ciele konferencie:

  • informovať o procese DI na Slovensku a jeho význame;
  • motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu;
  • motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím a podpore k integrácii;
  • prezentovať výsledky projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov DSS do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“;
  • prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy, alebo kde vziať odvahu na nové komunitné sociálne služby a možnosti pracovného uplatnenia klientov DSS;
  • prezentovať rovoj komunitných služieb ako nutnú podmienku procesu DI;
  • prezentovať skúsenosti o spolupráci aktérov procesu DI v Nórsku.

Ďakujeme Mestu Banská Bystrica za podporu pri poskytnutí priestorov.

PROGRAM KONFERENCIE a prezentácie panelistov

8:00 – 8:30     Registrácia
8:30 – 8:45
      Privítanie  (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10, Rannveig Skofteland, zástupkyňa Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Katarína Luptáková, vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja)

8:45 – 12:00  Blok I – Projekt v skratke
8:45 – 9:00
     Projekt v skratke (Oľga Reptová, Martin Valentovič, M.E.S.A. 10)
9:00 – 9:30     Odkiaľ a kam v procese DI II – prezentácia výsledkov dotazníkového prieskumu (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10)
9:30 – 10:00   Kde vziať odvahu na komunitné služby a ako ich zakladať – prezentácia modelu vzorovej komunity a manuálu pre zakladanie komunitných služieb (Martin Valentovič, M.E.S.A. 10)
10:00 – 11:00  Motivácia spolupráce všetkých aktérov procesu DI, tvorba udržateľného modelu komunity – alebo ako skepsu zmeniť na podporu procesu (SK VERZIA)  – The role and attitudes of stakeholders in the DI process – or How scepticism changed into support (ENG Version) (Jan Tøssebro, profesor sociálnej práce z Nórskej univerzity pre vedu a technológie v Trondheime, partner projektu).
11:00 – 11:15   Prestávka – občerstvenie
11:15 – 12:00   Diskusia
12:00 – 13:00  Obed (v reštaurácii Magnólia, Kapitulská 21)

13:15 – 16:30  Blok II – Príklady dobrej praxe
13:15 – 13:25
   Uvedenie pokračovania (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10)
13:25 – 13:45  Komunitné služby ako nutná podmienka procesu DI (Mária Filipová, mesto Banská Bystrica)
13:45 – 14:15   Príklady dobrej praxe-  Sociálne služby pre seniorov v meste Fiľakovo (Mária Veliká, Nezábudka, n.o. Fiľakovo);  Centrum sociálnych služieb KA (Anna Surovcová Centrum sociálnych služieb KA)
14:15 – 14:45  To sme my (klienti z DSS z Ladomerskej Viesky a z DSS Lučenec)
14:45 – 15:00 Občerstvenie
15:00 – 15:30  Od sociálnej služby k pracovnému začleneniu alebo DI k nezávislému životu (Viera Záhorcová, APZ Bratislava)
15:30 – 16:30  Diskusia, závery, ukončenie
16:30- 18:00
  Presun účastníkov do KOMUCE, (Komunitné centrum na Robotníckej ul. 12 Banská Bystrica – prehliadka

FOTOGALÉRIA Z KONFERENCIE

IMG_7965v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_7988v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_7989v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8002v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8007v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8012v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8027v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8043v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8063v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8114v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8134v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8136v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8147v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8155v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8157v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8168v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8181v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8185v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8200v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8214v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8226v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8230v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8241v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8267v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8272v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8291v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8295v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8307v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8322v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8324v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8344v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014IMG_8377v_MESA10_Rastislav Valentovic_Konferencia Deninstitucionalizacia Banska Bystrica 18sept2014