2 % na vzdelanie: To dá rozum!

Projekt má ambíciu pripraviť návrh na ucelenú zmenu školstva od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie a vedu.

Kvalita slovenského vzdelávania v medzinárodnom porovnaní upadá, o čom svedčia aj zhoršujúce sa ukazovatele v testovaniach PISA či PIAAC. V prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna z našich vysokých škôl. Zároveň, naše deti patria medzi najnešťastnejšie na svete. Cieľom projektu To dá rozum je tieto trendy zvrátiť.

V roku 2017 sa sústredíme na analýzu problémov celého školstva vrátane nesúladu pripravenosti absolventov všetkých stupňov vzdelávania s potrebami trhu práce. K pochopeniu situácie v teréne nám bude slúžiť viac ako 200 rozhovorov a vyše 2000 dotazníkov so žiakmi, študentmi, rodičmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl, dekanmi, rektormi, zriaďovateľmi, zástupcami štátnej správy a s odborníkmi na ľudské zdroje z celého Slovenska.

Kvalitne zanalyzované problémy školstva a ich príčiny nám následne pomôžu dobre nadefinovať ich riešenia.

Vaše 2 % nám pomôžu pripraviť návrhy, ktoré budú postavené na faktoch.

Na stránke projektu www.todarozum.sk nájdete viac informácií ako postupovať.